Jana Hrkalová

Jana Hrkalová

Lektorkou kurzů jsem se stala díky své dceři. Když jsem s ní docházela na kroužky nestačila jsem žasnout co vše děti dokážou. Výchovu dětí do 3 let považuji za nejdůležitější, nejkrásnější, ale také nejnáročnější. Den s dětmi je pro mě dnem plným objevů, zážitků, úspěchů a zkušeností.