Atletika "Kids on track"

10.08.2022 16:00

POHYBOVÝ ČESKO-ANGLICKÝ PROGRAM 

Kids On Track je pohybový program pro děti od 4-12 let, který je postaven na třech základních pilířích: atletika, gymnastika a míčové hry, se specializací na atletiku.

Hravou formou rozvíjíme základní pohybové dovednosti s důrazem na psychomotorický vývoj dítěte a do programu nenásilně zahrnujeme angličtinu. Díky propojení pohybu a angličtiny (learning through movement), děti doslova "nasávají" další jazyk bez většího úsilí a osvojují si nové fráze a slovíčka z každodenního života a rozvíjí se tak fyzicky, i mentálně. Pohyb je totiž základem lidského učení. V lekcích se jednak věnujeme slovíčkům na různá témata, ale také děti učíme povely, instrukce a další fráze, které jsou založeny na opakování. Díky názornému pohybu a častému opakování děti dobře rozumí a jednotlivé fráze si tak lehce vybaví i mimo naše lekce. Učení tedy probíhá zábavnou a nenásilnou formou, a to, co se děti u nás naučí, je dobrým stavebním kamenem pro další osvojování si cizího jazyka. 

Lekce, které probíhají ve Vestci:

  • Little athletics: 4-5 let - všestranný pohybový rozvoj formou her a soutěží, základy hodu, skoku a běhu doplněné o gymnastické základy a míčové hry.
  • Fun athletics: 6-8 let - první bližší seznámení s technikou jednotlivých atletických disciplín, hry a soutěže doplněné o gymnastické základy a míčové hry.

Více informací na www.kidsontrack.cz.

Děti z MŠ Vestec může se souhlasem rodičů vyzvednout lektor přímo ve školce. Rodiče k tomu musí dát písemný souhlas u paní učitelky v MŠ Vestec.

S sebou pitíčko, sportovní obuv a oblečení na sport. V případě hezkého počasí budou hodiny probíhat venku v okolí sportoviště.

 

  • Lektor:         Adam Doleček 

  • Cena:           3315 Kč pololetí (17 lekcí)

  • Čas:              pondělí 16:00 - 17:00 - pro děti 4 - 5 let   

                             pondělí 17:00 - 18:00 - pro děti 6 - 8 let

 


 

Zpět